B.Sc in Media Science

Batch of 2019 – 2022

Aashis
Gurung

Agniditya
Soni

Akriti
Dawn

Aniket K.
Pandey

Anmol
Pradhan

Arushi
Saha

Aryendra
Khan

Aunkit
Sahu

Avay
Keshri

Gargee
Sarkar

Gargi
Sharma

Jeet
Bania

Kalyan
Roy

Madhumita
Chowdhury

Mallika
Grover

Megha
Gupta

Nimden

Prashant
Subba

Preksha
Jain

Rajiv
Sharma

Rakshanda
Shrestha

Rickden
Lama

Ryanshi
Chanda

Salini
Gupta

Sejal
Upadhaya

Shine
Das

Shubhankar
Debahikary

Sneeha
Subba

Subham
Saha

Subharanjan
Singha

Supratim
Sarkar

Supravat
Subba

Surya
Roy

Sushant
Rai

Yukta
Limbu

View all our current students and alumni across various programs on LinkedIn